head

Úrazy elektrickým proudem u dětí: co dělat do příjezdu sanitky

Úrazy elektrickým proudem u dětí: co dělat do příjezdu sanitky
Suren Bahidská Suren Bahidská
Novinář
Téma: Dítě

Úrazy elektrickým proudem u dětí nejsou bohužel vzácné, vždyť malé děti se mohou snadno dostat k elektrické zásuvce. V takových případech je dobré přenést se přes neskutečný strach o dítě a paniku, neztrácet drahocenné sekundy, dokud dorazí záchrana.

Ztráta vědomí, popáleniny, zástava dechu, poškození srdečního svalu, poruchy srdečního rytmu - úrazy elektrickým proudem u dětí mohou mít i vážné následky. Vše závisí na tom, jak dlouho je dítě vystaveno působení elektrického proudu. Proud poškozuje srdeční sval, ale při přechodu přes mozek může způsobit i vážné poškození mozku. Předcházet takovým dětským úrazům je nejlepší za pomoci chrániče elektrické zásuvky, ale jak postupovat v případě takového úrazu?

Vypnutí proudu

V případě postižení elektrickým proudem je nejdůležitější v první řadě bez rozmýšlení vypnout proud, vyprostit dítě z elektrického okruhu! Nikdy se nedotýkajme dítěte holýma rukama, elektrický proud tak může zasáhnout i nás. Pokud z nějakého důvodu nelze elektrický proud vypnout, pokusme se dítě odsunout od / ze zdroje proudu postavením se na nějakou izolační látku (např. gumová podložka, dřevěná bedýnka, kniha), resp. posunout ho v gumových pantoflích nevodivým, suchým předmětem. Může to být ručka metly, ale postačí i delší lať, či suchý šál.

Kontrola základních životních funkcí

Po vyproštění dítěte z elektrického okruhu okamžitě zkontrolujme, zda je při vědomí a zda nemá na těle popáleniny. Pokud je dítě v bezvědomí, zkontrolujme základní životní funkce. Pokud dítě prokazuje znaky života, uložme ho do stabilizované polohy na boku a okamžitě volejme sanitku! Do příchodu sanitky dítě ukľudňujme, v případě popálenin, na ty přiložme sterilní gázu. Je důležité vědět, že popáleniny poukazují na skutečnost, že organismus dítěte zasáhla obrovská vlna energie, což může mít za následek poruchy činnosti srdce.

Oživování

Pokud dítě nedýchá a nemá puls, okamžitě začněme s oživováním, ve kterém pokračujeme až do příchodu sanitky, resp. do opětovného spontánního navrácení dýchání a srdeční činnosti. Oživování sestává z vnější masáže srdce a umělého dýchání, jejichž poměr samozřejmě závisí na věku dítěte. Nakolik kosti dětí ještě nejsou tak pevné, dávejme při poskytování první pomoci pozor na to, abychom jim nezpůsobily zlomeninu hrotu hrudní kosti, či žeber.

Je nadevše důležité navštívit lékaře i v takovém případě, pokud kromě leknutí, jiné příznaky dítě neprojevuje. Škodlivé účinky zásahu elektrickým proudem se mohou projevit i po uplynutí několika hodin!

 

Související články

Komunita

NOVINKY Z BLOGU

phone

Tipy pro zdraví přímo do Vašeho emailu: pro uvědomělejší a zdravější životní styl se přihlaste k odběru novinek z blogu.